Tăng theo dõi Twitter

Xếp hạng 3.3 - 12 phiếu bầu

Hướng dẫn thêm link tăng theo dõi tài khoản Twitter

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản sau đó click chọn nút "Thêm Link Mới"

Bước 2: Click chọn chức năng chính là: Twitter Followers

Bước 3: Nhập Username tài khoản Twitter của bạn vào ô: Username

  • Xu chi trả: là số xu mà bạn sẽ chi trả cho người click dõi tài khoản Twitter của bạn

  • Clicks trong ngày: là tổng số click, theo dõi mà bạn muốn đạt được trong ngày

  • Tổng số clicks: là tổng số click theo dõi tối đa mà bạn muốn đạt được cho tài khoản twitter

  • Hiển thị theo giới tính: tùy chọn hiển thị tài khoản theo giới tính (tính năng này chỉ dành cho tài khoản VIP)

Tăng theo dõi tài khoản twitter

Thông thường link tài khoản twitter sẽ có các dạng như sau

  • https://twitter.com/TenTaiKhoan
  • https://twitter.com/UserName

Bạn chỉ cần sao chép TenTaiKhoan hoặc UserName của bạn và thêm vào hệ thống.


Tags:  Tăng theo dõi Twitter