Tăng theo dõi Facebook

Xếp hạng 3 - 14 phiếu bầu

Hướng dẫn thêm tài khoản tăng theo dõi Facebook

Version 2.0 (update 06/04/2019)

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản sau đó click chọn "Thêm Link Mới"

Bước 2: Click chọn chức năng chính là "FB - Tăng theo dõi"

Tại đây bạn cần phải nhập ID TÀI KHOẢN FACEBOOK của bạn tại dòng: ID Tài Khoản

  • Xu chi trả: là số xu mà bạn sẽ chi trả cho người click theo dõi vào tài khoản Facebook của bạn

  • Clicks trong ngày: là tổng số click, theo dõi mà bạn muốn đạt được trong ngày

  • Tổng số clicks: là tổng số click theo dõi tối đa mà bạn muốn đạt được cho tài khoản Facebook

  • Hiển thị theo giới tính: tùy chọn hiển thị tài khoản theo giới tính (tính năng này chỉ dành cho tài khoản VIP)

Tăng theo dõi facebook

Để có thể tìm ID tài khoản Facebook bạn cần sử dụng qua "Công cụ tìm kiếm ID Facebook" tại trang "Thêm Link Mới"

Tăng theo dõi facebook

Chúc bạn thành công!


Version 1.0

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản sau đó click chọn "Cấu hình tài khoản"

Bước 2: Sao chép MÃ ACCESS TOKEN tại chuyên mục Cấu hình kết nối tài khoản Facebook

Tăng theo dõi facebook

Bước 3: Nhập MÃ ACCESS TOKEN tại chuyên mục Cấu hình tài khoản Facebook Tăng Theo Dõi

Tăng theo dõi facebook

Sau khi thiết lập thành công trạng thái sẽ hiển thị như hình ảnh bên dưới:

Tăng theo dõi facebook

Hướng dẫn cấu hình tài khoản Facebook:

  • Nếu bạn gặp lỗi tài khoản cần phải có ít nhất 1 lượt theo dõi xin vui lòng kiểm tra cấu hình tài khoản theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào tài khoản facebook của bạn chọn Cài đặt

  • Bước 2: Truy cập vào danh mục "Bài viết công khai" tại chuyên mục "Ai có thể theo dõi tôi" tùy chọn "Mọi người"

Lưu ý: Nếu trạng thái tại chuyên mục "Cấu hình kết nối tài khoản Facebook" của bạn bị mất kết nối tài khoản facebook của bạn sẽ không thể hoạt động tăng theo dõi.

Hướng dẫn thiết lập lại tài khoản tăng theo dõi khi bị mất kết nối:

Đăng nhập vào tài khoản sau đó click chọn "Cấu hình tài khoản"

Tại chuyên mục "Cấu hình tài khoản Facebook Tăng Theo Dõi" click chọn vào nút "Danh sách tài khoản"

Tại danh sách link tài khoản tăng theo dõi click vào nút "Chỉnh sửa" sau đó clich chọn XÓA LINK

Thực hiện lại các hướng dẫn ở trên theo Bước 1, 2 và 3


Tags:  Tăng theo dõi facebook