Tăng theo dõi Instagram

Xếp hạng 3.3 - 12 phiếu bầu

Hướng dẫn thêm link tăng theo dõi Instagram

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản sau đó click chọn nút "Thêm Link Mới"

Bước 2: Click chọn chức năng chính là: Instagram Followers

Bước 3: Nhập Username tài khoản Instagram của bạn vào ô: Username

  • Xu chi trả: là số xu mà bạn sẽ chi trả cho người click theo dõi Instagram của bạn

  • Clicks trong ngày: là tổng số click, theo dõi mà bạn muốn đạt được trong ngày

  • Tổng số clicks: là tổng số click theo dõi tối đa mà bạn muốn đạt được cho tài khoản instagram

  • Hiển thị theo giới tính: tùy chọn hiển thị tài khoản theo giới tính (tính năng này chỉ dành cho tài khoản VIP)

Tăng theo dõi Instagram

Ví dụ: Link tài khoản Instagram có dạng: https://www.instagram.com/UsernameInstagram
Bạn chỉ cần sao chép UsernameInstagram để sử dụng thêm link.


Tags:  Tăng theo dõi Instagram