Tăng lượt Retweet Twitter

Xếp hạng 2.7 - 9 phiếu bầu

Hướng dẫn thêm link tăng lượt retweet Twitter

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản sau đó click chọn nút "Thêm Link Mới"

Bước 2: Click chọn chức năng chính là: Twitter Retweet

Bước 3: Nhập Tweet ID status của bạn tại Twitter vào ô: Tweet ID

  • Xu chi trả: là số xu mà bạn sẽ chi trả cho người click retweet

  • Clicks trong ngày: là tổng số click, retweet mà bạn muốn đạt được trong ngày

  • Tổng số clicks: là tổng số click retweet tối đa mà bạn muốn đạt được cho trang twitter

  • Hiển thị theo giới tính: tùy chọn hiển thị twitter theo giới tính (tính năng này chỉ dành cho tài khoản VIP)

tăng lượt retweet twitter

Từ trang twitter của bạn click trực tiếp vào ngày tháng năm trên status.

Thông thường link status sẽ có dạng như link ví dụ sau:

  • https://twitter.com/Username/status/ID
  • https://twitter.com/TaiKhoanTwitter/status/123456789123456789

Bạn chỉ cần sao chép dãy số ID ở cuối link để sử dụng.


Tags:  Tăng lượt retweet twitter