Tăng chia sẻ Facebook

Xếp hạng 3.3 - 8 phiếu bầu

Hướng dẫn thêm link tăng chia sẻ bài đăng facebook

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản sau đó click chọn nút "Thêm Link Mới"

Bước 2: Click chọn chức năng chính là: Tăng chia sẻ bài viết

Bước 3: Nhập đường dẫn link bài viết của bạn vào ô: Link bài post

  • Xu chi trả: là số xu mà bạn sẽ chi trả cho người click chia sẻ bài đăng của bạn

  • Clicks trong ngày: là tổng số click, chia sẻ mà bạn muốn đạt được trong ngày

  • Tổng số clicks: là tổng số click chia sẻ tối đa mà bạn muốn đạt được cho bài đăng

  • Hiển thị theo giới tính: tùy chọn hiển thị bài đăng theo giới tính (tính năng này chỉ dành cho tài khoản VIP)

Tăng chia sẻ facebook

Thông thường link của bài đăng tại trang fanpage sẽ có định dạng:
https://www.facebook.com/ten-trang-fanpage-cua-toi/posts/2300238980221982

hoặc Link của bài đăng tại trang facebook cá nhân sẽ có định dạng:
https://www.facebook.com/ten-facebook-cua-toi/posts/2300238980221982

Để thêm link bạn chỉ cần sử dụng link như ví dụ:
https://www.facebook.com/ten-trang-fanpage-cua-toi/posts/2300238980221982
hoặc
https://www.facebook.com/ten-facebook-cua-toi/posts/2300238980221982


Đối với link bài đăng video có định dạng:

https://www.facebook.com/ten-trang-fanpage-cua-toi/videos/8022198223002389
bạn chỉ cần thay thế videos thành posts như ví dụ link bên dưới:
https://www.facebook.com/ten-trang-fanpage-cua-toi/posts/8022198223002389


Đối với link bài đăng hình ảnh có định dạng:

https://www.facebook.com/ten-trang-fanpage-cua-toi/photos/a.123456.../1982230023898022
bạn chỉ cần thay thế photos thành posts như ví dụ link bên dưới:
https://www.facebook.com/ten-trang-fanpage-cua-toi/posts/1982230023898022

P/S: Trường hợp thêm link bị lỗi hoặc bạn không xác định được ID Bài Post, vui lòng gửi một yêu cầu hỗ trợ kèm theo link bài đăng của bạn để được trợ giúp


Tags:  Tăng chia sẻ facebook