Hướng Dẫn Sử Dụng

I. Hướng dẫn tạo ứng dụng facebook

Bước 1: Đăng ký tài khoản developers facebook qua đường dẫn: https://developers.facebook.com/

Click chọn vào nút Đăng Ký vào click chọn xác nhận thông tin như hình bên dưới
(nếu bạn đã từng đăng ký trước đó có thể bỏ qua bước này)

Bước 2: Click Tạo ứng dụng hoặc mục www Trang web như hình bên dưới

Tên hiển thị: Bạn muốn nhập tên gì cũng được

Email liên hệ: Là địa chỉ email của bạn

Danh mục: Ứng dụng cho trang

Xong click Tạo ID ứng dụng

Bước 3: Tại bảng Thiết lập sản phẩm Click chọn Bắt đầu tại mục Đăng Nhập như hình bên dưới

Click chọn danh mục Đăng nhập Facebook tại dòng URI chuyển hướng OAuth hợp lệ vui lòng nhập đường dẫn tên miền như sau: http://login.hay.bz sau đó chọn Lưu thay đổi như hình bên dưới

Bước 4: Click chọn danh mục Xét duyệt ứng dụng chọn bật chế độ công khai cho ứng dụng như hình bên dưới

Bước 5: Click chọn danh mục Cài đặt sao chép ID ứng dụngKhóa ứng dụng để sử dụng trên hệ thống getlike.

II. Hướng dẫn kết nối tài khoản facebook qua ứng dụng

Bước 1: Đăng nhập vào getlike click chọn Cấu hình tài khoản nhập ID ứng dụngKhóa ứng dụng mà bạn vừa sao chép lúc nãy sau đó nhấn Lưu ứng dụng như hình bên dưới

Bước 2: Sau khi lưu ứng dụng thành công tiếp tục click chọn vào nút Kết nối tài khoản như hình bên dưới

Bước 3: Click chọn vào nút Tiếp tục với tư cách như hình bên dưới

Bước 4: Click chọn chế độ Mọi người sau đó nhấn Ok như hình bên dưới

Bước 5: Tất cả để mặc định sau đó nhấn Ok như hình bên dưới

Nếu tất cả các tiến trình thành công bạn sẽ nhận thấy hình đại diện của bạn cũng như các thông tin như hình bên dưới

Lưu ý: Ghi nhớ dòng ID Facebook của bạn để sử dụng cho mục đích tăng like sau này.

Truy cập vào link: https://www.facebook.com/settings?tab=followers
Cấu hình Thông tin trên trang cá nhân công khai ở chế độ Mọi người như hình bên dưới

Kết nối tài khoản facebook qua ứng dụng chỉ cài đặt duy nhất một lần, bạn không cần phải cấu hình gì thêm khi đã kết nối tài khoản facebook qua ứng dụng thành công