Bằng chứng thanh toán

Ngày giao dịch: 2014-07-01 23:06:50
Hóa đơn số: #1681

Đã thanh toán

Thông tin thành viên

Họ tên: Thái Triệu Vũ
Email: ***ncept01@gmail.com

IP: 42.118.169.67
ID Facebook: ***********

Phương thức nhận thanh toán

Số điện thoại hoặc email nhận thanh toán Thời gian Tiền rút
******574 2014-07-01 23:06:50 $2.50
* Số tiền chuyển đổi $1 usd = 20.000 vnđ
* Số tiền người nhận chịu phí giao dịch qua các cổng thanh toán là 1%
  • Tổng tiền: $2.50 usd

Thực nhận: 50,000 vnđ


Cảm ơn bạn Thái Triệu Vũ đã sử dụng dịch vụ tại hệ thống www.getlike.vn. Chúc bạn luôn thành công!