Tổng số click trao đổi

Tổng số thành viên

50,792
01

Trần Sỹ Nguyên

Clicks: 58,440

02

Nguyễn Văn Thắng

Clicks: 57,374

03
04

Phan Quang Hưng

Clicks: 39,546

05

Phạm Đình Hiển

Clicks: 35,394

06

Nguyễn Trọng Tân

Clicks: 32,989

07

Nguyễn Thành Được

Clicks: 32,963

08

Phạm Việt Anh

Clicks: 32,528

Xem chi tiết
01

lâm bảo duy

Clicks: 361

03

ha xuan thang

Clicks: 284

04
05

thai van cuong

Clicks: 170

06

phạm quang hòa

Clicks: 138

ID Họ tên thành viên Loại tài khoản Ngày đăng ký
50843 Ngô Trường Quang Vũ Boost Like 29/07/14 13:15:37
50842 Đào thị rớt Click Like 29/07/14 12:59:10
50841 Nguyen Hoang Vu Boost Like 29/07/14 12:54:05
50840 van thang Click Like 29/07/14 12:27:48
50839 Ngô Thanh Xuân Click Like 29/07/14 12:27:44
50838 nhat cuong Click Like 29/07/14 11:12:29