Tổng số click trao đổi

Tổng số thành viên

50,572
01

Trần Sỹ Nguyên

Clicks: 57,844

02

Nguyễn Văn Thắng

Clicks: 56,829

03
04

Phan Quang Hưng

Clicks: 39,206

05

Phạm Đình Hiển

Clicks: 35,362

06

Nguyễn Trọng Tân

Clicks: 32,701

07

Nguyễn Thành Được

Clicks: 32,641

08

Phạm Việt Anh

Clicks: 32,528

Xem chi tiết
01

Tòng Văn Phương

Clicks: 138

02

Nguyen Be Uyen

Clicks: 85

03

le van tinh

Clicks: 75

04
05

Gia Han

Clicks: 63

06

nhi tran

Clicks: 59

07

Thuy Chi

Clicks: 58

08

Huỳnh Hoàng Gia

Clicks: 58

Xem chi tiết
ID Họ tên thành viên Loại tài khoản Ngày đăng ký
50623 Nguyen manh Duc Boost Like 25/07/14 02:05:00
50622 lyminh Click Like 25/07/14 01:41:16
50621 lyvinh Click Like 25/07/14 01:37:15
50620 Thang Nhung Boost Like 25/07/14 00:12:28
50619 Võ Hồng Hải Boost Like 25/07/14 00:02:21
50618 Ruyn Shop Boost Like 24/07/14 23:52:33