Tổng số click trao đổi

Tổng số thành viên

52,566
01

Trần Sỹ Nguyên

Clicks: 63,760

02

Nguyễn Văn Thắng

Clicks: 58,459

03
04

Phan Quang Hưng

Clicks: 41,481

05

Phạm Đình Hiển

Clicks: 36,184

06

Nguyễn Trọng Tân

Clicks: 35,585

01

TRẦN LƯU VŨ

Clicks: 312

02

vinakata

Clicks: 223

03

Trần Hữu Hà

Clicks: 203

04

Dương Tam Can

Clicks: 201

05

buikhanhsang

Clicks: 198

06

Nguyen Be Uyen

Clicks: 178

ID Họ tên thành viên Loại tài khoản Ngày đăng ký
52617 nguyen dat Boost Like 30/08/14 18:42:34
52616 Trần Phúc Boost Like 30/08/14 17:53:49
52615 thanh thảo Click Like 30/08/14 16:47:08
52614 Vũ Văn Cơ Click Like 30/08/14 16:43:50
52613 Halleya Boost Like 30/08/14 16:38:13
52612 tran quang thang Click Like 30/08/14 16:25:43