Tổng số click trao đổi

Tổng số thành viên

60,157
01

Trần Sỹ Nguyên

Clicks: 94,811

02

Nguyễn Văn Thắng

Clicks: 58,459

03

Trần Thị Thanh Đan

Clicks: 57,994

04

Phan Quang Hưng

Clicks: 52,402

05

Nguyễn Trọng Tân

Clicks: 49,765

06
07

VÕ ĐẶNG NGỌC DIỆP

Clicks: 46,652

08

Phạm Quang Hòa

Clicks: 44,112

Xem chi tiết
01

Tuan Anh

Clicks: 262

02

Tôn Thất Quang

Clicks: 262

03

Game một

Clicks: 220

04

Trinh Duy Minh

Clicks: 179

05
06
ID Họ tên thành viên Loại tài khoản Ngày đăng ký
60208 Nguyễn Tri Khánh Click Like 01/02/15 10:50:41
60207 lienhenoithat123 Boost Like 01/02/15 08:50:28
60206 Phan Bá Tuyên Click Like 01/02/15 06:17:41
60205 Game một Click Like 01/02/15 03:36:59
60204 Tung Boost Like 01/02/15 03:13:57
60203 quyngo Click Like 01/02/15 01:16:09