Tổng số click trao đổi

Tổng số thành viên

53,458
01

Trần Sỹ Nguyên

Clicks: 67,080

02

Nguyễn Văn Thắng

Clicks: 58,459

03
04

Phan Quang Hưng

Clicks: 42,980

05

Nguyễn Trọng Tân

Clicks: 37,312

06

Phạm Đình Hiển

Clicks: 36,318

01

Phạm Vũ Phước

Clicks: 480

02

phan thanh vu

Clicks: 367

03
04
05

Trần Hoàng Linh

Clicks: 318

06

cuthihuong

Clicks: 238

ID Họ tên thành viên Loại tài khoản Ngày đăng ký
53509 phu kien xinh Boost Like 19/09/14 16:30:48
53508 dinhcuong235 Click Like 19/09/14 16:05:24
53507 phan tuyết dung Boost Like 19/09/14 15:44:55
53506 Phạm Hoàng Hà Click Like 19/09/14 15:20:38
53505 thanh long Click Like 19/09/14 15:15:11
53504 Đinh Hà Boost Like 19/09/14 15:05:04