Tổng số click trao đổi

Tổng số thành viên

58,501
01

Trần Sỹ Nguyên

Clicks: 86,708

02

Nguyễn Văn Thắng

Clicks: 58,459

03

Phan Quang Hưng

Clicks: 50,871

04

Trần Thị Thanh Đan

Clicks: 49,133

05

Nguyễn Trọng Tân

Clicks: 47,290

06
01

Vũ Ngọc Tuấn

Clicks: 510

02

Hoang Ngoc

Clicks: 430

03

buivantien1993

Clicks: 361

04

nguyen thanh hung

Clicks: 341

05

Lý Trọng Trí

Clicks: 272

06

hieu huynh

Clicks: 272

07

Trần Sỹ Nguyên

Clicks: 271

08

trinh cong an

Clicks: 269

Xem chi tiết
ID Họ tên thành viên Loại tài khoản Ngày đăng ký
58552 ngoc tin Boost Like 19/12/14 17:00:47
58551 Phạm Thành Đatk Boost Like 19/12/14 16:43:29
58550 Dương Sang Boost Like 19/12/14 16:28:42
58549 chauhoangphap1 Click Like 19/12/14 16:13:17
58548 LVTuan Boost Like 19/12/14 16:01:07
58547 Nguyễn Trí Thiện Boost Like 19/12/14 15:47:27