Tổng số click trao đổi

Tổng số thành viên

50,960
01

Trần Sỹ Nguyên

Clicks: 59,012

02

Nguyễn Văn Thắng

Clicks: 57,774

03
04

Phan Quang Hưng

Clicks: 39,751

05

Phạm Đình Hiển

Clicks: 35,470

06

Nguyễn Trọng Tân

Clicks: 33,259

07

Nguyễn Thành Được

Clicks: 33,137

08

Phạm Việt Anh

Clicks: 32,528

Xem chi tiết
01

Huỳnh Hoàng Gia

Clicks: 265

02

vitdoc

Clicks: 132

03

Do Thi Thu

Clicks: 132

04

nguyen huu huy

Clicks: 114

05

Tran Thanh Long

Clicks: 106

06

hà huy

Clicks: 89

ID Họ tên thành viên Loại tài khoản Ngày đăng ký
51011 nguyen cong quan Click Like 01/08/14 01:00:40
51010 nguyễn trung kiên Click Like 31/07/14 23:59:15
51009 DOANVUHA Boost Like 31/07/14 23:49:24
51008 Hoa Thiếu Kỳ Click Like 31/07/14 23:11:01
51007 anh anh Boost Like 31/07/14 23:10:06
51006 vũ hải nam Boost Like 31/07/14 22:37:22