Tổng số click trao đổi

Tổng số thành viên

53,951
01

Trần Sỹ Nguyên

Clicks: 69,105

02

Nguyễn Văn Thắng

Clicks: 58,459

03
04

Phan Quang Hưng

Clicks: 43,956

05

Nguyễn Trọng Tân

Clicks: 38,670

06

Phạm Đình Hiển

Clicks: 36,461

01

vu duc tuan

Clicks: 493

02

Quản Bách Diệp

Clicks: 437

03

trần thanh

Clicks: 369

04

Phan thị hà giang

Clicks: 352

05

ngo van binh

Clicks: 345

06

Phạm Quang Hòa

Clicks: 238

ID Họ tên thành viên Loại tài khoản Ngày đăng ký
54002 mạc chí nhớ Click Like 30/09/14 19:40:20
54001 Chu Mạnh Hùng Click Like 30/09/14 19:34:35
54000 NGuyễn quang minh Boost Like 30/09/14 18:50:42
53999 hack like Click Like 30/09/14 18:50:07
53998 Nam Nguyen Boost Like 30/09/14 18:49:22
53997 Phạm Văn Hiệp Click Like 30/09/14 18:38:15